Disclaimer

Kunstgras Discounter, onderdeel van Kunstgras Outlet Brabant, houdt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan om de correctheid van de informatie op de website te waarborgen, kan Kunstgras Discounter, onderdeel van Kunstgras Outlet Brabant, niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Dit geldt onder meer voor fouten op het gebied van prijzen en afmetingen. Kunstgras Discounter, onderdeel van Kunstgras Outlet Brabant, kan niet garanderen dat de website en/of de servers die de site beschikbaar maken, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op de website van Kunstgras Discounter, onderdeel van Kunstgras Outlet Brabant, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s en merken en andere onderscheidingstekens behoren aan Kunstgras Discounter, onderdeel van Kunstgras Outlet Brabant, zijn klanten of eventuele licentiegevers.

Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunstgras Discounter, onderdeel van Kunstgras Outlet Brabant, zijn klanten of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.